Prehľad spoločností, s ktorými v súčasnej dobe najčastejšie spolupracujem
 

Boberdoo

Spolupráca s americkou firmou Boberdoo, LLC.

www.boberdoo.com
 
 

Miroslav Puzder

Spolupráca na projektoch - programovanie web stránok.

www.myconnweb.sk
 
 

ASIS, s.r.o.

Dlhodobá spolupráca s firmou zaoberajúcou sa sieťotlačou.

www.asis.sk
 
 

Ardeny

Externá spolupráca s reklamnou agentúrou Ardeny, Prešov.

www.ardeny.sk
 
 

REKLAMA, s.r.o., Prešov

Spolupráca s firmu zaoberajúcou sa reklamou, tlačou, veľkoformátovou tlačou...

www.rekl.sk
 
  Ukážky web dizajnu, logo dizajnu a ostatných projektov nájdete v sekcii portfólio.